AKCE

SLEVA 20%
na všechny
objednávky

Služby

Geometrické plány

Geometrické plány jsou nezbytným podkladem pro provedení zápisu do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se předmět zápisu nebo jeho změna do katastrální mapy. Jsou rovněž vyžadovány stavebními úřady při uvedení stavby do užívání (kolaudaci).

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků se provádí, nejsou-li hranice pozemku (jejich lomové body) v terénu označeny, příp. je-li potřeba jejich polohu ověřit nebo upřesnit.

Geodetické práce ve stavebnictví

Jako podklad pro projekční práce zhotovujeme účelové mapy na základě polohopisného a výškopisného zaměření lokality dle požadavků objednatele. Podle hotového projektu vytyčujeme prostorovou polohu prvků stavby do terénu.
 

Výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Nabízíme ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 12 odst. 1 písm. a) v rozsahu oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. v platném znění.
 

Hledáte kvalitní a spolehlivé účetní služby?

Plzeň - kancelář

Geo Bauer s.r.o.
Lísková 12
312 00 Plzeň
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.

Kontakty

Tel.: +420 602 743 676
E-mail: bauer.p@seznam.cz
Web: www.geo-bauer.cz