AKCE

SLEVA 20%
na všechny
objednávky

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků se provádí, nejsou-li hranice pozemku (jejich lomové body) v terénu označeny, příp. je-li potřeba jejich polohu ověřit nebo upřesnit. Před vlastním vytyčením do terénu zjišťujeme dostupné údaje katastru o pozemku (jeho geometrické a polohové určení). V rámci zakázky se rovněž postaráme o vyrozumění vlastníků sousedních nemovitostí a jejich pozvání k seznámení s výsledkem vytyčení, o čemž se sepisuje protokol.
Při vytyčování mohou nastat v závislosti na požadavcích zákazníka a na kvalitě katastrální mapy v místě vytyčování v zásadě dvě situace:
  1. a) Souřadnice lomových bodů vytyčované hranice byly již dříve určeny s požadovanou přesností.
    Souřadnice se převezmou a geodetickými metodami přenesou do terénu. Po vytyčení a předání v terénu se vyhotoví a zákazníkovi předá vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic a protokol o vytyčení hranice pozemku.
  2. b) Souřadnice lomových bodů vytyčované hranice nebyly dosud určeny s požadovanou přesností nebo vůbec, tzn. že hranice určena jen zákresem v katastrální mapě nebo mapě původní evidence.
    V těchto případech je třeba nejprve souřadnice určit na podkladě všech dostupných údajů. Poté se geodetickými metodami přenesou do terénu a jejich poloha porovná s okolní situací. Po vytyčení a předání v terénu se vyhotoví a zákazníkovi předá vytyčovací náčrt se seznamem nově určených souřadnic a protokol o vytyčení hranice pozemku. Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení bude poté předán rovněž příslušnému katastrálnímu pracovišti.
    Takto určené souřadnice se však nestanou platnými, nebude-li tzv. zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku zapsáno do katastru geometrickým plánem, jehož nedílnou součástí je souhlasné prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků. Vyhotovení souhlasného prohlášení zajistíme rovněž v rámci dodávky.

Další informace:

Podrobnější informace o zpřesňování naleznete zde (.pdf) nebo na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zde.

Hledáte kvalitní a spolehlivé účetní služby?

Plzeň - kancelář

Geo Bauer s.r.o.
Lísková 12
312 00 Plzeň
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.

Kontakty

Tel.: +420 602 743 676
E-mail: bauer.p@seznam.cz
Web: www.geo-bauer.cz